PN-EN 61360-4:2005 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 334,70  PLN Z VAT: 411,68  PLN
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 4: Zbiór odniesienia IEC znormalizowanych typów elementów danych i klas komponentów

Zakres

Określono definicje typów elementów danych dla komponentów elektrycznych i materiałów użytych w sprzęcie elektrotechnicznym i w systemach, jak również definicje klas komponentów z odnośnymi schematami klasyfikacyjnymi. Podano definicje terminów użytych do wyjaśnienia tych schematów klasyfikacyjnych. Zbiór typów elementów danych tej normy przewidziano do użytku w skomputeryzowanych systemach wyboru komponentów, zarządzania komponentami i przetwarzania wykazu części oraz we wspomaganym komputerowo projektowaniu, produkcji i testowaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 334,70  PLN Z VAT: 411,68  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61360-4:2005/AC:2006E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61360-4:2005 - wersja angielska
Tytuł Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 4: Zbiór odniesienia IEC znormalizowanych typów elementów danych i klas komponentów
Data publikacji 15-07-2005
Data wycofania 12-03-2019
Liczba stron 395
Grupa cenowa XJ
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 61360-4:2005 [IDT], IEC 61360-4:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61360-4:2002 - wersja angielska
ICS 29.100.20, 01.040.29, 01.040.31, 31.020
Elementy dodatkowe PN-EN 61360-4:2005/AC:2006E