PN-EN 61360-4:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61360-4:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 280,70  PLN Z VAT: 345,26  PLN
Znormalizowane typy elementów danych z towarzyszącą klasyfikacją schematów dla komponentów elektrycznych -- Część 4: Zalecany przez IEC zestaw znormalizowanych typów elementów danych, klas składników i terminów

Zakres

Określono: definicje typów elementów danych dla składników elektrycznych i materiałów użytych w sprzęcie elektrotechnicznym i w systemach; definicje klas składników z odnośnymi schematami klasyfikacyjnymi; definicje terminów użytych do wyjaśnienia tych schematów klasyfikacyjnych. Zbiór typów elementów danych tej normy przewidziano do użytku w skomputeryzowanych systemach wyboru składników, zarządzania składnikami, przetwarzania wykazu części oraz we wspomaganym komputerowo projektowaniu, wytwarzaniu i szkoleniu

* wymagane pola

Bez VAT: 280,70  PLN Z VAT: 345,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61360-4:2002 - wersja angielska
Tytuł Znormalizowane typy elementów danych z towarzyszącą klasyfikacją schematów dla komponentów elektrycznych -- Część 4: Zalecany przez IEC zestaw znormalizowanych typów elementów danych, klas składników i terminów
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-07-2005
Liczba stron 254
Grupa cenowa XF
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 61360-4:1997 [IDT], IEC 61360-4:1997 [IDT]
ICS 29.100.20, 01.040.29, 01.040.31, 31.020
Zastąpiona przez PN-EN 61360-4:2005 - wersja angielska