PN-EN 61360-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61360-2:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji dla komponentów elektrycznych -- Część 2: Schemat słownika EXPRESS

Zakres

Przedstawiono wspólny model informacyjny opisujący komponenty elektryczne, umożliwiający harmonizację norm IEC 61360-1 i ISO 13584-42. Pozwala on na obsługę danych zgodnych z modelami informacyjnymi opracowanymi na podstawie każdej z wymienionych norm

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61360-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji dla komponentów elektrycznych -- Część 2: Schemat słownika EXPRESS
Data publikacji 15-04-2005
Data wycofania 25-06-2013
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 61360-2:2002 [IDT], EN 61360-2:2002/A1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61360-2:2002 - wersja angielska
ICS 29.100.20, 31.020
Zastąpiona przez PN-EN 61360-2:2013-06 - wersja angielska