PN-EN 61305-2:2001 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Urządzenia i systemy elektroakustyczne powszechnego użytku o wysokiej wierności odtwarzania -- Specyfikacja parametrów i metody ich pomiaru -- Tunery radiofoniczne FM

Zakres

Norma dotyczy radioodbiorników i tunerów przeznaczonych do odbioru sygnałów radiofonicznych z modulacją częstotliwości o znamionowej maksymalnej dewiacji systemu wynoszącej +-75 kHz i +-50 kHz

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61305-2:2001 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy elektroakustyczne powszechnego użytku o wysokiej wierności odtwarzania -- Specyfikacja parametrów i metody ich pomiaru -- Tunery radiofoniczne FM
Data publikacji 15-03-2001
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 61305-2:1998 [IDT], IEC 61305-2:1997 [IDT]
ICS 33.160.20