PN-EN 61305-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Urządzenia i systemy elektroakustyczne powszechnego użytku o wysokiej wierności odtwarzania -- Specyfikacja parametrów i metody ich pomiaru -- Postanowienia ogólne

Zakres

Podano postanowienia dotyczące urządzeń i systemów elektroakustycznych powszechnego użytku o wysokiej wierności odtwarzania. Określono ogólne założenia mające na celu ustalenie wymagań dotyczących sprzętu lub systemu w celu ich opisania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61305-1:2001 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy elektroakustyczne powszechnego użytku o wysokiej wierności odtwarzania -- Specyfikacja parametrów i metody ich pomiaru -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 15-03-2001
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 61305-1:1995 [IDT], IEC 61305-1:1995 [IDT]
ICS 33.160.01