PN-EN 61286:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61286:2004 - wersja angielska

Technologia informacji -- Ustalanie kodowanych znaków graficznych do użytku w przygotowywaniu dokumentów stosowanych w elektrotechnice i w wymianie informacji

Zakres

Określono zbiór kodowanych znaków graficznych używanych na rysunkach, diagramach oraz do projektowania symboli graficznych. Zbiór kodowanych znaków graficznych stosuje się w elektrotechnice do zastosowań ogólnych, w wymianie informacji niezależnie od użytego języka w typowych, technicznych środowiskach biurowych

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61286:2002 - wersja angielska
Tytuł Technologia informacji -- Ustalanie kodowanych znaków graficznych do użytku w przygotowywaniu dokumentów stosowanych w elektrotechnice i w wymianie informacji
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 15-11-2004
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 61286:1995 [IDT], IEC 61286:1995 [IDT]
ICS 01.080.40, 35.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 61286:2004 - wersja angielska