PN-EN 61249-7-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Materiały do struktur wzajemnych połączeń -- Część 7-1: Specyfikacja grupowa dotycząca materiałów do rdzeni usztywniających -- Miedź/inwar/miedź

Zakres

Podano wymagania dotyczące właściwości inwaru foliowanego miedzią stosowanego do produkcji płyt foliowanych metalem, używanych do płytek drukowanych. Objęto inwar foliowany miedzią o nominalnej grubości od 0,1 mm do 2,4 mm, głównie w rolkach, ale na podstawie uzgodnień pomiędzy odbiorcą i dostawcą może mieć zastosowanie również materiał w postaci płyt

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61249-7-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Materiały do struktur wzajemnych połączeń -- Część 7-1: Specyfikacja grupowa dotycząca materiałów do rdzeni usztywniających -- Miedź/inwar/miedź
Data publikacji 15-08-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 61249-7-1:1995 [IDT], IEC 61249-7-1:1995 [IDT]
ICS 31.180