PN-EN 61242:2001/A2:2016-03 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przedłużacze zwijane do zastosowań domowych i podobnych

Zakres

W Rozdziale 1, Zakres normy, zmodyfikowano przedostatni akapit dotyczący temperatur otoczenia odpowiednich dla pracy przedłużaczy. W definicji 3.24 dodano Uwagę. Zmodyfikowano treść Rozdziałów: 6, 11.1 i 23. Uściślono zapisy dotyczące komponentów – Rozdział 13.1 oraz badania przyrostu temperatury w warunkach przeciążenia - Rozdział 20.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61242:2001/A2:2016-03 - wersja polska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przedłużacze zwijane do zastosowań domowych i podobnych
Data publikacji 11-10-2018
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61242:1997/A2:2016 [IDT], IEC 61242:1995/AMD2:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.99