PN-EN 61215-1-2:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-2: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie tellurku kadmu (CdTe)

Zakres

Niniejsza część IEC 61215 określa wymagania IEC w zakresie kwalifikacji konstrukcji i aprobaty typu modułów fotowoltaicznych przeznaczonych do naziemnej, długoterminowej pracy w typowych warunkach klimatycznych, zgodnie z normą IEC 60721-2-1. Zastosowanie normy przewidziane jest do wszystkich naziemnych, płaskich płyt modułów pokrytych cienkowarstwową powłoką CdTe. Norma ta dotyczy szczegółowych wymagań w zakresie testowania tej technologii uzupełniając wymagania dotyczące testowania zawarte w IEC 61215-1:2016 i IEC 61215-2:2016. Niniejsza norma nie odnosi się do modułów stosowanych w systemach z koncentratorami światła jednak może być wykorzystana do modułów w układach z niskim stopniem koncentracji (1 do 3 słońc) wykorzystujących światło rozproszone. Dla takich modułów, wszystkie testy powinny być przeprowadzane w zakresie wartości prądu, napięcia i mocy spodziewanych przy planowanym stopniu koncentracji światła. Celem tej sekwencji testów jest określenie charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułu i wykazanie, w miarę możliwości w rozsądnych ramach czasowych i kosztów, że moduł będzie zdolny do wytrzymywania długotrwałej ekspozycji w warunkach klimatycznych opisanych w tym zakresie. Rzeczywisty czas życia modułów w ten sposób kwalifikowanych, zależeć będzie od ich konstrukcji oraz środowiska i warunków w jakich będą one pracować. Niniejsza norma określa modyfikacje technologii fotowoltaicznych zależne od procedur testowania i wymogów zawartych w normach IEC 61215-1:2016 i IEC 61215-2:2016.

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61215-1-2:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-2: Wymagania szczegółowe dotyczące testowania modułów fotowoltaicznych (PV) cienkowarstwowych wytwarzanych na bazie tellurku kadmu (CdTe)
Data publikacji 18-07-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 61215-1-2:2017 [IDT], IEC 61215-1-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61646:2008 - wersja angielska
ICS 27.160