PN-EN 61204:2001 - wersja polska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Właściwości i wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Opisuje sposób określania wymagań w odniesieniu do zasilaczy niskiego napięcia (łącznie z zasilaczami impulsowymi) dostarczających napięcie(a) stałe do 200 V o mocy do 30 kW, zasilanych ze źródła prądu przemiennego lub stałego o napięciu do 600 V. Zasilacze te są przeznaczone do stosowania w urządzeniach klasy I lub do pracy samodzielnej, po zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia elektrycznego i mechanicznego. Norma jest stosowana w odniesieniu do wszystkich typów zasilaczy, niezależnie od przeznaczenia, zasilanych ze źródła prądu przemiennego lub stałego, o dowolnej liczbie wyjść

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61204:2001 - wersja polska
Tytuł Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Właściwości i wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 27-03-2001
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61204:1995 [IDT], IEC 61204:1993 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-E-06074:1974 - wersja polska
ICS 29.200
Elementy dodatkowe PN-EN 61204:2001/A1:2002E