PN-EN 61189-3:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61189-3:2005 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Metody badań materiałów elektrycznych, struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 3: Metody badań struktur wzajemnych połączeń (płytki drukowane)

Zakres

Podano zestawienie metod badań opisujących metodykę i procedury które mogą być stosowane do badania materiałów używanych do produkcji struktur wzajemnych połączeń (płytek drukowanych) i zespołów. Zawarto metody badań chemicznych, mechanicznych i elektrycznych. Zmianą zastąpiono podrozdziały 7.2, 8.3, 9.8, 10.8, 10.9, 10.10, 11.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.11, 12.12. Dodano nowy podrozdział 12.0

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61189-3:2002 - wersja angielska
Tytuł Metody badań materiałów elektrycznych, struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 3: Metody badań struktur wzajemnych połączeń (płytki drukowane)
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 04-04-2005
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 61189-3:1997 [IDT], EN 61189-3:1997/A1:1999 [IDT], IEC 61189-3:1997 [IDT], IEC 61189-3:1997/AMD1:1999 [IDT]
ICS 31.180
Zastąpiona przez PN-EN 61189-3:2005 - wersja polska