PN-EN 61189-2:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61189-2:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2: Metody badań materiałów stosowanych w strukturach wzajemnych połączeń

Zakres

Podano zestawienie metod badań opisujących metodykę i procedury które mogą być stosowane do badania materiałów używanych do produkcji struktur wzajemnych połączeń (płytek drukowanych) i zespołów. Podano metody badań chemicznych, mechanicznych, elektrycznych i środowiskowych

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61189-2:2003 - wersja polska
Tytuł Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2: Metody badań materiałów stosowanych w strukturach wzajemnych połączeń
Data publikacji 08-07-2003
Data wycofania 18-01-2007
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 61189-2:1997 [IDT], EN 61189-2:1997/corrigendum Aug. 1997 [IDT], EN 61189-2:1997/A1:2000 [IDT], IEC 61189-2:1997 [IDT], IEC 61189-2:1997/AMD1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61189-2:2002 - wersja angielska
ICS 31.180
Zastąpiona przez PN-EN 61189-2:2007 - wersja angielska