PN-EN 61183:2001 - wersja polska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Elektroakustyka -- Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku w polu akustycznym o przypadkowym kierunku padania fali oraz w akustycznym polu dyfuzyjnym

Zakres

Opisano metodę wzorcowania mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym w celu wyznaczenia poziomu czułości mierników w polu akustycznym o przypadkowym kierunku padania fali. Dodatkowo opisano metodę wzorcowania w polu dyfuzyjnym w celu wyznaczenia poziomu czułości w polu dyfuzyjnym. Podano definicje następujących terminów: kierunek odniesienia, pole akustyczne o przypadkowym kierunku padania fali, pole akustyczne dyfuzyjne, poziom czułości w polu o przypadkowym kierunku padania fali, poziom czułości w polu dyfuzyjnym, poziom czułości w polu swobodnym, ciśnieniowy poziom czułości

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61183:2001 - wersja polska
Tytuł Elektroakustyka -- Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku w polu akustycznym o przypadkowym kierunku padania fali oraz w akustycznym polu dyfuzyjnym
Data publikacji 19-02-2001
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 61183:1994 [IDT], IEC 61183:1994 [IDT]
ICS 17.140.50