PN-EN 61146-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- Część 1: Kamery powszechnego użytku z pojedynczym przetwornikiem obrazu

Zakres

Określono plansze kontrolne i warunki pomiarowe, które umożliwiają porównywanie wyników pomiarów kolorowych kamer wizyjnych powszechnego użytku wyposażonych w pojedynczy lampowy lub półprzewodnikowy przetwornik obrazu. Podano metody pomiarów umożliwiające ocenę parametrów użytkowych kamer przy wykorzystaniu wejścia przez obiektyw kamery i dowolnego wyjścia sygnału elektrycznego. Nie określono wartości granicznych poszczególnych parametrów

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61146-1:2002 - wersja polska
Tytuł Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- Część 1: Kamery powszechnego użytku z pojedynczym przetwornikiem obrazu
Data publikacji 23-12-2002
Liczba stron 97
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 61146-1:1996 [IDT], IEC 61146-1:1994 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61146-1:2002 - wersja angielska
ICS 33.160.40