PN-EN 61140:2005/A1:2006 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

Zakres

Dotyczy ochrony ludzi i zwierząt przed porażeniem elektrycznym. Dodano dwie nowe definicje: izolacja i napiecie udarowe. Dodano, po rozdziale 8.2, nowy rozdział dotyczacy elementow izolacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61140:2005/A1:2006 - wersja niemiecka
Tytuł Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
Data publikacji 11-10-2006
Data wycofania 29-05-2008
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 61140:2002/A1:2006 [IDT], IEC 61140:2001/AMD1:2004 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.020, 13.260, 91.140.50