PN-EN 61131-3:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN
Sterowniki programowalne -- Część 3: Języki programowania

Zakres

Niniejsza część IEC 61131 wyszczególnia składnię i semantykę języków programowania sterowników programowalnych zdefiniowanych w części 1 IEC 61131. Funkcje wprowadzania programu, testowania, monitorowania, systemu operacyjnego itd. są wyszczególnione w części 1 IEC 61131. Niniejsza część IEC 61131 wyszczególnia składnię i semantykę zunifikowanego pakietu języków programowania sterowników programowalnych (PCs). Pakiet składa się z dwu języków tekstowych, Listy Instrukcji (IL) i Tekstu Strukturalnego (ST) oraz dwu języków graficznych, Schematu Drabinkowego (LD) i Schematu Bloków Funkcyjnych (FBD). Dodatkowy zbiór elementów graficznych i równoważnych im elementów tekstowych, nazwany Sekwencyjną Kartą Funkcji (SFC) został zdefiniowany w celu utworzenia wewnętrznej organizacji programów i bloków funkcyjnych sterownika programowalnego. Ponadto zdefiniowano elementy konfiguracyjne wspierające instalowanie programów sterownika programowalnego do systemu sterownika programowalnego. Dodatkowo zdefiniowano właściwości ułatwiające komunikację między sterownikami programowalnymi i innymi składnikami systemów zautomatyzowanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61131-3:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Sterowniki programowalne -- Część 3: Języki programowania
Data publikacji 30-10-2013
Liczba stron 238
Grupa cenowa XE
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN 61131-3:2013 [IDT], IEC 61131-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61131-3:2004 - wersja angielska
ICS 25.040.40, 35.060, 35.240.50