PN-EN 61125:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61125:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Świeże ciecze izolacyjne na bazie węglowodorów -- Metody badań do oceny stabilności utleniania

Zakres

Opisano trzy metody badań do oceny trwałości utleniającej olejów izolacyjnych mineralnych i cieczy izolacyjnych na bazie węglowodorów, z zastosowaniem tego samego aparatu: metodę oceny trwałości utleniającej świeżych olejów izolacyjnych mineralnych bez inhibitora w warunkach przyspieszonych, metodę oceny trwałości olejów oraz czystych cieczy izolacyjnych węglowodorowych bez inhibitora i z inhibitorem

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 16-02-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 61125:2002 - wersja angielska
Tytuł Świeże ciecze izolacyjne na bazie węglowodorów -- Metody badań do oceny stabilności utleniania
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 24-04-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 61125:1993 [IDT], IEC 61125:1992/COR1:1992 [IDT], IEC 61125:1992 [IDT]
Zastępuje PN-C-04151:1974 - wersja polska
ICS 29.040.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61125:2018-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61125:2002/A1:2005E