PN-EN 6109:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy uszczelnień statycznych elastomerowe, kształtowane, odporne na działanie estrów fosforanowych -- Specyfikacja techniczna

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla kształtowanych elastomerowych elementów uszczelnień do stosowania w instalacjach hydraulicznych, w których używane są płyny na bazie estrów fosforanowych, do stosowania w lotnictwie i kosmonautyce. Jeśli na rysunkach, w zamówieniach, harmonogramie inspekcji lub dokumencie kontraktowym nie określono inaczej, należy je stosować w połączeniu z odpowiednimi normami materiałowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 6109:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy uszczelnień statycznych elastomerowe, kształtowane, odporne na działanie estrów fosforanowych -- Specyfikacja techniczna
Data publikacji 07-11-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 6109:2018 [IDT]
ICS 49.080