PN-EN 61058-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61058-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Łączniki do przyrządów -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Stosuje się do łączników do przyrządów uruchamianych ręką, stopą lub wskutek innego działania człowieka, przeznaczonych do wbudowania lub nabudowania na przyrządy, lub do stosowania z przyrządami albo z innymi urządzeniami do użytku domowego i podobnego, na napięcie znamionowe nie przekraczające 440 V i prąd znamionowy nie przekraczający 63 A. Normą objęto również łączniki uruchamiane pośrednio za pomocą części przyrządu lub urządzenia. Zastępuje IEC 60328 (1972)

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61058-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Łączniki do przyrządów -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 06-07-2005
Liczba stron 109
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61058-1:1992 [IDT], EN 61058-1:1992/A1:1993 [IDT], IEC 61058-1:1990 [IDT], IEC 61058-1:1990/AMD1:1993 [IDT]
Zastępuje PN-E-10581:1994 - wersja polska
ICS 29.120.40
Zastąpiona przez PN-EN 61058-1:2005 - wersja polska