PN-EN 61008-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61008-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Stosuje się do wyłączników różnicowoprądowych o działaniu niezależnym, lub o działaniu zależnym, od napięcia sieci zasilającej, bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego, na napięcie znamionowe nie przekraczające 440 V prądu przemiennego i prądy znamionowe nie przekraczające 125 A, przeznaczone głównie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. W niniejszej części podano definicje i wymagania dotyczące badań do wszystkich typów wyłączników RCCB

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61008-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-03-2005
Liczba stron 144
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61008-1:1994 [IDT], EN 61008-1:1994/A2:1995 [IDT], EN 61008-1:1994/A11:1995 [IDT], EN 61008-1:1994/A13:1998 [IDT], EN 61008-1:1994/A14:1998 [IDT], EN 61008-1:1994/A12:1998 [IDT], EN 61008-1:1994/A17:2000 [IDT], IEC 61008-1:1990/AMD1:1992 [MOD], IEC 610
Zastępuje PN-IEC 1008-1:1996 - wersja polska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 61008-1:2005 - wersja angielska