PN-EN 60947-6-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe -- Urządzenia przełączające

Zakres

Określono cechy urządzeń, warunki, które powinny one spełniać (działanie w normalnych warunkach pracy i w przypadku warunków nienormalnych, właściwości dielektryczne). Podano także badania niezbędne do potwierdzenia, że określone warunki zostały spełnione oraz że dane są oznaczone na urządzeniu i zapewnione przez producenta

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60947-6-1:2009 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe -- Urządzenia przełączające
Data publikacji 23-02-2009
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-6-1:2005 [IDT], IEC 60947-6-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60947-6-1:2006 - wersja angielska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-6-1:2009/A1:2014-05E