PN-EN 60947-5-5:2002/A1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej

Zakres

W zmianie do normy zmodyfikowano zakres normy, uaktualniono wykaz powołań normatywnych, dodano dwie nowe definicje, zmieniono zakres niektórych wymagań i dodano nowe, oraz usunięto załącznik A

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60947-5-5:2002/A1:2007 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej
Data publikacji 02-02-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-5-5:1997/A1:2005 [IDT], IEC 60947-5-5:1997/AMD1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
ICS 29.130.20