PN-EN 60939-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa: Filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa -- Metody badań i wymagania ogólne

Zakres

Opisano filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa. Dotyczy filtrów przeznaczonych do podłączania do sieci zasilającej, jeżeli konieczna jest zgodność z badaniami obligatoryjnymi według tablicy 3 lub mają one zastosowanie do podłączenia w innych układach, dla których w specyfikacji urządzenia są wymagane niektóre lub wszystkie badania bezpieczeństwa. Opisano filtry bierne przeznaczone do podłączania do sieci zasilającej prądu przemiennego lub do innego źródła zasilania o napięciu nominalnym nie większym niż 1000 V prądu przemiennego i częstotliwości nominalnej do 400 Hz lub 1000 V prądu stałego

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60939-2:2009 - wersja polska
Tytuł Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa: Filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa -- Metody badań i wymagania ogólne
Data publikacji 30-09-2009
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60939-2:2005/AC:2005 [IDT], EN 60939-2:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60939-2:2005 - wersja angielska
ICS 31.160