PN-EN 60939-2-2:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2-2: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Filtry, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa (tylko badania bezpieczeństwa)

Zakres

Podano wymagania dotyczące rodzaju, układu i minimalnej zawartości specyfikacji szczegółowych. Określono wymagania dotyczące wymiarów, wielkości znamionowych i charakterystycznych oraz podano informacje dotyczące cechowania i zamawiania. Opisano wymagania dotyczące kontroli zawierające pobieranie próbek, okresowość, stopnie ostrości i wymagania dla filtrów biernych do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych dla których wymagane są badania bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60939-2-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2-2: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Filtry, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa (tylko badania bezpieczeństwa)
Data publikacji 15-03-2005
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60939-2-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 133221:2002 - wersja angielska
ICS 31.160, 31.190