PN-EN 60939-2-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2-1: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Filtry, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa (poziom oceny D/DZ)

Zakres

Podano wymagania dotyczące rodzaju, układu i minimalnej zawartości specyfikacji szczegółowych. Określono wymagania dotyczące wymiarów, wielkości znamionowych i charakterystycznych oraz podano informacje dotyczące cechowania i zamawiania. Opisano wymagania dotyczące kontroli zawierające pobieranie próbek, okresowość, stopnie ostrości i wymagania dla filtrów biernych do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych dla których wymagane są badania bezpieczeństwa (poziom oceny D/DZ)

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60939-2-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2-1: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Filtry, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa (poziom oceny D/DZ)
Data publikacji 15-03-2005
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60939-2-1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 133201:2002 - wersja angielska
ICS 31.160, 31.190