PN-EN 60939-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna

Zakres

Opisano znormalizowane terminy, procedury kontroli i metody badań stosowane w specyfikacjach grupowych i szczegółowych w systemie IECQ-CECC dotyczącym podzespołów elektronicznych. Odniesiono się do filtrów biernych do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych przeznaczonych do stosowania w urządzeniach i maszynach lub dołączanych do urządzeń i maszyn elektronicznych lub elektrycznych. Opisano filtry jednosekcyjne i wielosekcyjne w jednej obudowie, a także przedstawiono filtry wykonane z elementów pojemnościowych, w których indukcyjność stanowi indukcyjność własną filtra i filtry wykonane z elementów indukcyjnych, w których pojemność stanowi pojemność własną filtru

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60939-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna
Data publikacji 21-02-2011
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60939-1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2004/108/EC
Zastępuje PN-EN 60939-1:2009 - wersja polska
ICS 31.160