PN-EN 60929:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60929:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Urządzenia pomocnicze do lamp -- Stateczniki elektroniczne prądu przemiennego do świetlówek -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Ustalono wymagania funkcjonalne dotyczące stateczników elektronicznych prądu przemiennego na napięcie 50 Hz i 60 Hz o wartości nie przekraczającej 1000 V o częstotliwościach roboczych różniących się od częstotliwości sieci zasilającej, współpracujących ze świetlówkami według IEC 60081 i IEC 60901 lub innymi świetlówkami przeznaczonymi do pracy przy wysokiej częstotliwości

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60929:2002 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia pomocnicze do lamp -- Stateczniki elektroniczne prądu przemiennego do świetlówek -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 26-07-2006
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60929:1992 [IDT], EN 60929:1992/A1:1995 [IDT], EN 60929:1992/A2:1996 [IDT], IEC 60929:1990 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 929:1994 - wersja polska
ICS 29.140.99
Zastąpiona przez PN-EN 60929:2006 - wersja angielska