PN-EN 60923:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60923:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN
Urządzenia pomocnicze do lamp -- Stateczniki do lamp wyładowczych (z wyłączeniem świetlówek) -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące stateczników do lamp wyładowczych jak rtęciówki wysokoprężne, lampy sodowe niskoprężne, lampy sodowe wysokoprężne i lampy metal halogenowe. Norma obejmuje stateczniki indukcyjne zasilane napięciem prądu przemiennego o wartości do 1000 V i częstotliwości 50 Hz do 60 Hz współpracujące z lampami wyładowczymi o mocach znamionowych, wymiarach i parametrach zgodnych z podanymi w odpowiednich normach EN dotyczących lamp

* wymagane pola

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60923:2002 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia pomocnicze do lamp -- Stateczniki do lamp wyładowczych (z wyłączeniem świetlówek) -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 15-01-2006
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60923:1996 [IDT], IEC 60923:1995 [IDT]
Zastępuje PN-E-93443:1992 - wersja polska
ICS 29.140.99
Zastąpiona przez PN-EN 60923:2006 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60923:2002/A1:2005E