PN-EN 60838-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60838-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

Norma dotyczy różnorodnych oprawek przeznaczonych do wbudowania (do stosowania z lampami powszechnego użytku, lampami projekcyjnymi, projektorowymi oraz lampami oświetlenia ulicznego z trzonkami podanymi w załączniku A) oraz metod badań stosowanych w ocenie bezpiecznego użytkowania lamp

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60838-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-03-2005
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60838-1:1998 [IDT], EN 60838-1:1998/A1:1999 [IDT], IEC 60838-1:1997/AMD1:1999 [IDT], IEC 60838-1:1997 [IDT]
ICS 29.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 60838-1:2005 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60838-1:2002/A2:2003E