PN-EN 60835-3-5:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60835-3-5:2003 - wersja polska

Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-5: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Konwertery nadawcze i odbiorcze

Zakres

Opisano metody pomiaru następujących charakterystyk: tłumienności niedopasowania na wejściu i na wyjściu, poziomu lub mocy sygnału na wejściu i na wyjściu, wzmocnienia, automatycznej regulacji wzmocnienia, charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe, charakterystyki grupowego czasu przejścia, sygnałów niepożądanych na wyjściu (razem z harmonicznymi), produktów intermodulacji, szumu fazowego, współczynnika szumu, częstotliwości generatora lokalnego

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60835-3-5:2002 - wersja angielska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-5: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Konwertery nadawcze i odbiorcze
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 28-10-2003
Grupa cenowa XZ
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-3-5:1994 [IDT]
ICS 33.060.30
Zastąpiona przez PN-EN 60835-3-5:2003 - wersja polska