PN-EN 60835-2-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-3: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Urządzenia rozgałęźne RF

Zakres

Opisano metody pomiarowe zalecane przy pomiarach urządzeń rozgałęźnych stosowanych w radiowych, mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej. Określono parametry, które należy mierzyć i sposób przedstawienia wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60835-2-3:2002 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-3: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Urządzenia rozgałęźne RF
Data publikacji 16-12-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-2-3:1993 [IDT], IEC 60835-2-3:1992 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60835-2-3:2002 - wersja angielska
ICS 33.060.30