PN-EN 60835-1-4:2002 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-4: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Jakość transmisji

Zakres

Określono metody pomiarów trzech parametrów jakości transmisji: bitowej stopy błędów, fluktuacji fazy oraz akceptowalnych przerw w wejściu. Parametry te zaleca się mierzyć w punktach zalecanych przez CCITT

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60835-1-4:2002 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-4: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Jakość transmisji
Data publikacji 11-03-2002
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-1-4:1995 [IDT], EN 60835-1-4:1995/A1:1995 [IDT], IEC 60835-1-4:1992 [IDT], IEC 60835-1-4:1992/AMD1:1995 [IDT]
ICS 33.060.30