PN-EN 60835-1-3:2001 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Charakterystyki transmisji

Zakres

Podano metody pomiarów charakterystyk istotnych ze względu na jakość transmisji (charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej, charakterystyki grupowego czasu przejścia, konwersji a.m-p.m. i kompresji a.m.) potrzebnych do przeprowadzania każdego z poszczególnych pomiarów oraz wartości graniczne, które powinny być spełnione, które zależą od szybkości transmisji danych i stosowanego rodzaju modulacji

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60835-1-3:2001 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Charakterystyki transmisji
Data publikacji 05-04-2001
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-1-3:1995 [IDT], EN 60835-1-3:1995/A1:1995 [IDT], IEC 60835-1-3:1992/AMD1:1995 [IDT], IEC 60835-1-3:1992 [IDT]
ICS 33.060.30