PN-EN 60819-1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60819-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Papiery niecelulozowe do zastosowań elektrycznych -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne

Zakres

Podano wymagania ogólne dotyczące papierów niecelulozowych oraz warunki ich dostawy. Zmiana 1 wprowadza dwie nowe definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60819-1:2004 - wersja polska
Tytuł Papiery niecelulozowe do zastosowań elektrycznych -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne
Data publikacji 10-12-2004
Data wycofania 30-04-2012
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60819-1:1995 [IDT], EN 60819-1:1995/A1:1996 [IDT], IEC 60819-1:1995 [IDT], IEC 60819-1:1995/AMD1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60819-1:2002 - wersja angielska
ICS 01.040.29, 29.035.99
Zastąpiona przez PN-EN 60819-1:2012 - wersja angielska