PN-EN 60811-202:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 202: Badania ogólne -- Pomiar grubości powłok niemetalowych

Zakres

Opisano metody pomiaru grubości niemetalowych powłok kabli i przewodów, wykonanych z powszechnie dostępnych mieszanek powłokowych (usieciowane, PVC, PE, PP, itp.). Pomiary przeprowadzane są za pomocą: mikroskopu optycznego lub projektora pomiarowego o co najmniej dziesięciokrotnym powiększeniu lub optycznego cyfrowego analizatora obrazu

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60811-202:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 202: Badania ogólne -- Pomiar grubości powłok niemetalowych
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-202:2012 [IDT], IEC 60811-202:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-1-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002 - wersja polska, PN-EN 60811-1-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60811-202:2012/A1:2018-02E