PN-EN 60794-4-20:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60794-4-20:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Kable światłowodowe -- Część 4-20: Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych -- Wymagania grupowe dotyczące samonośnych kabli światłowodowych ADSS

Zakres

Niniejszą część EN 60794-4, która stanowi wymagania grupowe, obejmuje telekomunikacyjne kable światłowodowe z światłowodami jednomodowymi stosowane przede wszystkim w napowietrznych liniach energetycznych. Wymienione kable można stosować w innych napowietrznych sieciach użyteczności publicznej, jak telefoniczne lub telewizji kablowej. Do kabli objętych niniejszą normą stosuje się wymagania podane w EN 60794-4 dla napowietrznych kabli światłowodowych instalowanych wzdłuż linii elektroenergetycznych. W skład kabli ADSS wchodzą światłowody jednomodowe umieszczone w jednej lub więcej jednostek ochronnych, otoczone przez lub zamocowane do dielektrycznych elementów wytrzymałościowych i powłoki o odpowiedniej wytrzymałości elektrycznej. Kabel nie zawiera elementów metalowych. Kabel ADSS jest zaprojektowany tak, aby spełniać: wymagania optyczne i mechaniczne w różnych warunkach instalacji, eksploatacji, środowiskowych i obciążenia, jak podano w Załączniku B. Niniejsza norma obejmuje konstrukcje, własności mechaniczne, elektryczne i optyczne, wytyczne dotyczące instalacji, kryteria odbioru, wymagania dotyczące badań, rozważania środowiskowe i kompatybilność z osprzętem dla wszystkich samonośnych napowietrznych kabli światłowodowych (ADSS). W niniejszej normie określono wymagania dla konstrukcji i właściwości, które zapewniają, w ramach wytycznych tej normy, odpowiednie własności mechaniczne elementów kabla oraz zachowanie integralności i własności transmisyjnych światłowodów. Z zakresu normy wykluczono wszystkie kable podczepiane do lub owijane wokół przewodów energetycznych (OPAC). Kable przeznaczone do instalacji zgodnych z ISO/IEC 24702 i z normami związanymi mogą wymagać wyspecyfikowania dodatkowych badań dla zapewnienia zgodności z odpowiednimi środowiskami zdefiniowanymi w klasyfikacji warunków mechanicznych, penetracji, klimatycznych, chemicznych i elektromagnetycznych (MICE). Takie badania są poza zakresem EN 60794.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 02-10-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60794-4-20:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 4-20: Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych -- Wymagania grupowe dotyczące samonośnych kabli światłowodowych ADSS
Data publikacji 26-07-2013
Data wycofania 19-03-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60794-4-20:2012 [IDT], IEC 60794-4-20:2012 [IDT]
ICS 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60794-4-20:2019-03 - wersja angielska