PN-EN 60763-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60763-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Wymagania techniczne dla preszpanu wielowarstwowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja i wymagania ogólne

Zakres

Zawiera informacje potrzebne do zrozumienia wszystkich trzech części, klasyfikację materiału na rodzaje oraz wymagania ogólne mające zastosowanie do całości materiału zamieszczonego w normie

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60763-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Wymagania techniczne dla preszpanu wielowarstwowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja i wymagania ogólne
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60763-1:1996 [IDT], IEC 60763-1:1983 [IDT]
ICS 01.040.29, 29.035.10
Zastąpiona przez PN-EN 60763-1:2011 - wersja angielska