PN-EN 60756:2002 - wersja polska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Magnetowidy taśmowe powszechnego użytku -- Stabilność podstawy czasu

Zakres

Wyszczególniono błędy podstawy czasu całkowitego sygnału wizyjnego czarno-białego oraz kolorowego odczytywanego przez dwugłowicowe magnetowidy taśmowe powszechnego użytku z helikalnym zapisem jednego pola na każdej ścieżce. Podano parametry i maksimum przykładów błędów podstawy czasu celem umożliwienia zaprojektowania bezwładności układu odchylania poziomego w odbiorniku telewizyjnym, tak aby zapewnić możliwą do przyjęcia stabilność obrazu na ekranie. Podano definicje następujących terminów: luka, skok fazy, dewiacja częstotliwości linii, dewiacja częstotliwości nośnej koloru, przemieszczenie względne

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60756:2002 - wersja polska
Tytuł Magnetowidy taśmowe powszechnego użytku -- Stabilność podstawy czasu
Data publikacji 17-04-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60756:1993 [IDT], IEC 60756:1991 [IDT]
ICS 33.160.40