PN-EN 60745-2-13:2009/A1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych

Zakres

Zastapiono tekst punktu 8.1 dotyczącego znakowania pilarek łańcuchowych. Zastąpiono tekst Załącznika K i Załącznika L

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60745-2-13:2009/A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych
Data publikacji 20-05-2011
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60745-2-13:2009/A1:2010 [IDT], IEC 60745-2-13:2006/AMD1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 65.060.80