PN-EN 60745-2-11:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60745-2-11:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)

Zakres

Określono szczegółowe wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania pilarek brzeszczotowych kątowych i prostych, przeznaczonych do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, stali, żeliwa, metali lekkich z zastosowaniem odpowiednich brzeszczotów. Narzędzia, których dotyczy niniejsza norma obejmują pilarki brzeszczotowe kątowe i proste ale nie ograniczają się do nich

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60745-2-11:2007 - wersja polska
Tytuł Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)
Data publikacji 05-04-2007
Data wycofania 09-11-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60745-2-11:2003 [IDT], IEC 60745-2-11:2003 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60745-2-11:2004 - wersja angielska, PN-EN 50144-2-11:2001 - wersja polska, PN-EN 50144-2-10:2002 - wersja polska
ICS 25.140.20
Zastąpiona przez PN-EN 60745-2-11:2010 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60745-2-11:2007/A11:2009P, PN-EN 60745-2-11:2007/A11:2007E, PN-EN 60745-2-11:2007/A1:2010E