PN-EN 60745-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62841-1:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 221,60  PLN Z VAT: 272,57  PLN
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi ręcznych, napędzanych silnikiem elektrycznym lub napędzanych magnetycznie o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V przy zasilaniu napięciem przemiennym jednofazowym lub napięciem stałym oraz 440 V przy zasilaniu napięciem trójfazowym. Omówiono typowe ryzyko związane z narzędziami ręcznymi, z którymi spotkać się mogą wszyscy użytkownicy podczas normalnego użytkowania i niektóre przewidywalne niewłaściwe zastosowania narzędzi

* wymagane pola

Bez VAT: 221,60  PLN Z VAT: 272,57  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60745-1:2009/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60745-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 15-12-2009
Data wycofania 10-11-2015
Liczba stron 307
Grupa cenowa XG
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60745-1:2009 [IDT], IEC 60745-1:2006 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60745-1:2009 - wersja polska
ICS 25.140.20
Zastąpiona przez PN-EN 62841-1:2015-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60745-1:2009/AC:2010E, PN-EN 60745-1:2009/A11:2011E