PN-EN 60730-2-5:2015-06/A1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników

Zakres

Wprowadzono wiele zmian. Zmieniono Rozdziały: 1, 2 (dodano nowe terminy i definicje), 7, 10, 11, 15, 17, zmieniono Podrozdziały: 6.3 and 6.4 oraz znacząco zmieniono normatywny Załącznik H.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60730-2-5:2015-06/A1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-2-5:2015/A1:2019 [IDT], IEC 60730-2-5:2013/AMD1:2017 [IDT]
ICS 97.120