PN-EN 60730-2-15:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60730-2-15:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody

Zakres

Podano wymagania szczegółowe, metody prób i pomiarów oraz kryteria spełnienia wymagań, dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi przeznaczonymi do reagowania na zmiany poziomu wody w podgrzewaczach wody i utrzymywania poziomu wody poniżej lub powyżej pewnej ustalonej wartości w normalnych warunkach pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60730-2-15:2010/Ap1:2016-08E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 05-04-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60730-2-15:2010 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody
Data publikacji 13-07-2010
Data wycofania 04-07-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-2-15:2010 [IDT], IEC 60730-2-15:2008 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60730-2-15:2003 - wersja polska, PN-EN 60730-2-15:2003/A11:2005 - wersja polska, PN-EN 60730-2-18:2004 - wersja polska, PN-EN 60730-2-18:2004/A11:2005 - wersja polska, PN-EN 60730-2-16:2003 - wersja polska, PN-EN 60730-2-16:2003/A11:2005 - wersja polska
ICS 97.120
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60730-2-15:2019-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60730-2-15:2010/Ap1:2016-08E