PN-EN 60728-11:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60728-11:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej części IEC 60728 przedstawiono wymagania bezpieczeństwa dotyczące sieci stacjonarnych i urządzeń. W takim stopniu, w jakim ma to zastosowanie norma dotyczy również sieci ruchomych i sieci zainstalowanych czasowo, na przykład w przyczepach turystycznych. Dodatkowe wymagania można na przykład zastosować do: instalacji elektrycznych w budynkach i liniach napowietrznych; sieci rozprowadzających inne usługi telekomunikacyjne; sieci rozprowadzających wodę; sieci rozprowadzających gaz; systemów zabezpieczających przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Celem normy jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci, personelu ją obsługującego, abonentów i urządzeń abonenckich. Dotyczy ona jedynie aspektów bezpieczeństwa, nie jest natomiast jej celem określenie wymagań dotyczących ochrony urządzeń stosowanych w sieci

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 26-05-2020 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60728-11:2011 - wersja polska
Tytuł Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 07-02-2013
Data wycofania 29-09-2017
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60728-11:2010 [IDT], IEC 60728-11:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60728-11:2008 - wersja polska
ICS 33.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 60728-11:2017-09 - wersja angielska