PN-EN 60704-3:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60704-3:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu

Zakres

Określono prostą statystyczną metodę sprawdzania deklarowanych wartości emisji hałasu poprzez badanie próbki składającej się tylko z trzech przyrządów. Stosuje się do przyrządów produkowanych wielkoseryjnie (w seriach, partiach), wytwarzanych według tej samej specyfikacji technicznej i scharakteryzowanych taką samą zadeklarowaną wartością emisji hałasu

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60704-3:2000 - wersja polska
Tytuł Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu
Data publikacji 31-10-2000
Data wycofania 26-07-2006
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-3:1994 [IDT], IEC 60704-3:1992 [IDT]
ICS 17.140.20, 97.030
Zastąpiona przez PN-EN 60704-3:2006 - wersja angielska