PN-EN 60704-2-8:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dla golarek

Zakres

Opisano procedury pomiaru hałasu emitowanego przez golarki elektryczne do użytku domowego i podobnego zasilanych z sieci lub baterii. Normę stosuje się z PN-EN 60704-1:2000

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60704-2-8:2002 - wersja angielska
Tytuł Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dla golarek
Data publikacji 15-08-2002
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-8:1997 [IDT], IEC 60704-2-8:1997 [IDT]
ICS 17.140.20, 97.170