PN-EN 60704-2-7:2002 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla wentylatorów

Zakres

Opisano procedury pomiaru hałasu emitowanego przez wentylatory do domowego użytku, pracujące w normalnych warunkach przy maksymalnej ich prędkości. Normę stosuje się z PN-EN 60704-1:2000

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60704-2-7:2002 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla wentylatorów
Data publikacji 10-12-2002
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-7:1998 [IDT], IEC 60704-2-7:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60704-2-7:2002 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 23.120