PN-EN 60704-2-3:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie z wyjątkiem następującego:

1.1 Zakres

1.1.1 Wymagania ogólne

Uzupełnienie:

Niniejsze wymagania szczegółowe dotyczą jednostkowych zmywarek elektrycznych do użytku domowego i podobnego, z automatycznym sterowaniem programu lub bez automatycznego sterowania, do zasilania zimną i/lub ciepłą wodą, do odłączalnego lub stałego przyłączenia do zasilania wodą lub ze ściekami, przeznaczonych do umieszczenia na podłodze przy ścianie, do wbudowania lub umieszczenia pod blatem, kuchenną powierzchnią roboczą lub pod zlewem, do zamontowania na ścianie lub na blacie.

1.1.2 Rodzaje hałasu

Zastąpienie:

Metody określone w ISO 3743-1, ISO 3743-2 i ISO 3744 mogą być stosowane do pomiaru hałasu emitowanego przez zmywarki elektryczne.

1.1.3 Wielkość źródła

Zastąpienie:

Metoda określona w ISO 3744 ma zastosowanie do źródeł hałasu o dowolnych wymiarach. Przy stosowaniu normy ISO 3743-1 i ISO 3743-2 zaleca się zwrócenie uwagi na to, aby maksymalny wymiar badanego urządzenia spełniał wymagania podane w ISO 3743-1:2010, 1.2 oraz ISO 3743-2:1994, 1.3.

1.2 Przedmiot normy

Uzupełnienie:


Wymagania dotyczące deklarowanych wartości emisji hałasu nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu.

UWAGA 101 Odnośnie wyznaczania i weryfikowania wartości emisji hałasu deklarowanych w specyfikacji wyrobu, patrz IEC 60704-3.

1.3 Niepewność pomiaru

Zastąpienie:

Szacowane wartości standardowych odchyleń poziomów mocy akustycznej wyznaczonych zgodnie z niniejszym dokumentem są podane w Tablicy 101.

Uzupełnienie:

1.101 Odchylenia standardowe dotyczące deklaracji i weryfikacji

Do celów wyznaczania i weryfikacji deklarowanych wartości emisji hałasu zgodnie z IEC 60704-3, mają zastosowanie wartości podane w Tablicy 102.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60704-2-3:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń
Data publikacji 05-11-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-3:2019 [IDT], IEC 60704-2-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60704-2-3:2003 - wersja angielska, PN-EN 60704-2-3:2003/A1:2005 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 97.040.40