PN-EN 60704-2-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60704-2-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla odkurzaczy

Zakres

Opisano procedury pomiaru hałasu emitowanego przez elektryczne odkurzacze (łącznie z ich wyposażeniem i częściami składowymi) pracujących na sucho, do użytku domowego i podobnego. Normę stosuje się z PN-EN 60704-1:2000

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60704-2-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla odkurzaczy
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 01-12-2004
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-1:2001 [IDT], IEC 60704-2-1:2000 [IDT]
Dyrektywa 665/2013, 666/2013
ICS 17.140.20, 97.080
Zastąpiona przez PN-EN 60704-2-1:2004 - wersja polska