PN-EN 60704-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60704-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Wymagania ogólne

Zakres

Podano terminy i definicje oraz opis obiektywnych metod (o dokładności technicznej) do wyznaczania poziomów mocy akustycznej, wyrażonej w decybelach, hałasu emitowanego w powietrze w określonym zakresie częstotliwości i w określonych warunkach pracy elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego zasilanych z sieci lub akumulatorów

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60704-1:2000 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Wymagania ogólne
Data publikacji 27-11-2000
Data wycofania 28-05-2010
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-1:1997 [IDT], IEC 60704-1:1997 [IDT]
Zastępuje PN-E-08210:1985 - wersja polska
ICS 17.140.20, 97.030
Zastąpiona przez PN-EN 60704-1:2010 - wersja angielska